Rolnicy rozpoczęli składanie wniosków o dopłaty za rok ubiegły.

Na jednym wniosku można ubiegać się o:

-płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego;

- płatność ONW;

-płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013.

Dwie pierwsze przyznawane są prawie na takich samych zasadach, jak dotąd. Nie obowiązuje jednak zasada utrzymania gruntów w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r., co oznacza, że do płatności można zgłaszać użytki rolne utrzymywane obecnie w dobrej kulturze rolnej, bez względu na to, czy były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej na dzień 30 czerwca 2003 r.

Nie będą też stosowane modulacje płatności bezpośrednich, ani też tzw. mechanizm dostosowania.

Wnioski o przyznanie płatności można składać do 15 maja. Rolnicy, którzy złożą swoje wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca 2014 r., otrzymają pomniejszone należne im płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) w ubiegłym roku wynosiła  830,30 zł/ha. 

Podobał się artykuł? Podziel się!