Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła naliczanie płatności cukrowej za 2007 r. Podstawy do tego stworzyły dwa rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydane 27 marca 2008 r.

Są to rozporządzenia, które korygują przyznaną za rok 2006 kwotę płatności oraz zmieniają stawkę płatności cukrowej za rok 2007. Zmniejszenia te zapewnią realizację płatności w ramach przewidzianych na ten cel limitów finansowych. Stawka płatności cukrowej za 2007 r. ulega niewielkiemu zmniejszeniu – o 14 gr. w przeliczeniu na 1 tonę buraków cukrowych.

Wnioski o przyznanie płatności cukrowej za 2007 r. złożyło ponad 60 tys. rolników. Należne płatności cukrowe będą przekazywane w kwietniu i maju br. na rachunki bankowe rolników.

Płatności cukrowe przyznawane są rolnikom, którzy w roku gospodarczym 2006/2007 mieli zawarte umowy z producentem cukru na dostawy buraków cukrowych w ramach przyznanych im kwot produkcyjnych. Komisja Europejska wprowadziła w 2006 r. te płatności, aby rekompensować plantatorom spadek cen skupu buraków spowodowany reformą unijnego rynku cukru. Środki na wypłatę płatności cukrowej są ściśle określone i pochodzą w całości z unijnego budżetu. ARiMR może przeznaczyć na wypłatę płatności cukrowej za 2007 r. 463,7 mln zł i zgodnie z unijnymi przepisami powinna zrealizować te płatności do końca czerwca 2008 r.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!