Senator Ireneusz Niewiarowski, sprawozdawca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezentując ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw, powiedział:

- Nową formą wsparcia jest dopłata jakościowa do tytoniu. Będzie ona w całości pokryta z budżetu unijnego na lata 2012-2013. Ta dopłata wynosi 29 milionów euro. Będzie mogło po nią sięgnąć około czternastu tysięcy plantatorów w Polsce.

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Tadeusz Nalewajk wyjaśnił zasady obowiązywania dopłaty: - Obecnie w Polsce, jeżeli chodzi o płatność do tytoniu, funkcjonują dwie płatności: jednolita płatność obszarowa i przejściowa krajowa uzupełniająca płatność bezpośrednia. W związku z tym, że takie kraje, jak, załóżmy, Włochy, największy producent tytoniu, Węgry, Hiszpania wprowadziły dopłatę jakościową do tytoniu, u nas ta sprawa, tak jak pan przewodniczący związku plantatorów na posiedzeniu komisji mówił, była dyskutowana długi czas. I zgodnie z art. 68 traktatu Unii Europejskiej mamy możliwość dopłaty do tak zwanych roślin pracochłonnych lub zwiększenia jakości w związku z tym, że generalnie w 2009 r. skończyła się płatność związana z produkcją. Dlatego nasza propozycja jest taka, żeby zachować jednakowe warunki konkurencji, jeżeli chodzi o produkcję tytoniu w Unii Europejskiej.

Zgodnie z danymi Agencji Rynku Rolnego w Polsce zarejestrowanych jest ponad czternaście tysięcy plantatorów. - Średnia powierzchnia produkcji to 1 ha 40 a, czyli jest to roślina pracochłonna, której uprawą trudnią się rolnicy, no nie krezusi, tyko mający mały areał, jeżeli chodzi o uprawy rolne - mówił wiceminister. I właśnie uznanie uprawy tytoniu za pracochłonną pozwala zabiegać o dopłaty, niezależnie od tego, że tytoń nie jest artykułem pierwszej potrzeby i że trwają prace nad dyrektywą nikotynową.