Do 31 sierpnia Polska ma przesłać do Komisji Europejskiej swoją wersję dopłat bezpośrednich.

Wiceminister Zofia Szalczyk stwierdziła wczoraj w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że dłużej przyjmowano opinie od organizacji i w wyniku konsultacji publicznych opracowano nowy system płatności, stanowiący „consensus dla różnych środowisk”.

Najwięcej uwag zgłoszono do proponowanych płatności do produkcji i płatności dodatkowej.

Pierwsze dotyczyły zwiększenia płatności dla poszczególnych sektorów – ale to było trudne do wykonania, gdyż płatności te stanowią 15 proc. całego budżetu i zwiększając jednym, trzeba odebrać drugim.

W efekcie postanowiono, że płatność do krów powinna być od pierwszej sztuki, ale przy założeniu minimalnej liczby 3 krów. (Od 24 miesiąca życia, stado 30 sztuk maksymalnie, w przypadku bydła te przedziały to 6-8 miesięcy i 12-24), nie można było przyjąć wsparcia do większego stada ze względu na ograniczone środki.

Podwyższono też plany dopłat do skrobi, pomidorów i buraków cukrowych: będzie 400 euro na ha.

Z trzech proponowanych wariantów płatności dodatkowych powstała propozycja przyznania dopłat dodatkowych dla gospodarstw w przedziale 3-30 ha - po 41 euro na ha.

Będzie więc JPO w wysokości 110 euro na ha, 74 euro na ha za zazielenienie, planowana jest też dodatkowa płatność 41 euro na ha (w przedziale 3-30 ha). Po poznaniu powierzchni zgłoszonej do dopłat (w 2015 r.) można będzie podać dokładne stawki dopłat, obecnie to wysokości tylko orientacyjne.

Młodzi otrzymają zwiększoną płatność maksymalnie do 50 ha, stawka symulacyjna to 61 euro na ha.

Do 31 sierpnia w kolejnych latach można zgłaszać zmiany w systemie dopłat, modyfikacja płatności do produkcji może być przeprowadzona w 2017 r.

Płatność za zazielenienie przysługuje także gospodarstwom mniejszym niż podlegające dywersyfikacji i obowiązkom utrzymania TUZ.

Wiceminister stwierdziła, że dwojako zdefiniowano małe gospodarstwo: w płatnościach bezpośrednich jest to gospodarstwo mające do 1250 euro rocznie dopłat. Te gospodarstwa mogą przystąpić do systemu uproszczonego, w praktyce w 2015 r. zgłaszający się złoży tradycyjny wniosek, zostaną mu wyliczone płatności, które będzie mógł otrzymywać przez następne lata. W każdym roku można wystąpić z systemu, jeśli potencjał gospodarstwa zwiększy się i rolnik będzie chciał wejść w system ogólny.