Podczas spotkania minister Bieńkowska przedstawiła Konkluzje polskiej prezydencji na temat terytorialnego wymiaru unijnych polityk i przyszłości polityki spójności, które podsumowują debatę państw członkowskich prowadzoną przez prezydencję od początku lipca 2011 r.

W swoich wystąpieniach dwaj unijni komisarze - Johannes Hahn odpowiedzialny za politykę regionalną oraz Laszló Andor odpowiedzialny za zatrudnienie i sprawy społeczne - podkreślili konieczność powiązania wsparcia funduszy polityki spójności z realizacją celów strategicznych Unii Europejskiej zapisanych w strategii Europa 2020. Do najważniejszych celów zaliczyli wsparcie na rzecz rozwoju innowacji, małych i średnich przedsiębiorstw, gospodarki niskoemisyjnej oraz włączenia społecznego i walki z ubóstwem. Są to obszary, dla których Komisja Europejska zaproponowała koncentrację działań rozwojowych i środków finansowych.  Komisarze podkreślili, że propozycje Komisji Europejskiej dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 zmierzają w kierunku jej uproszczenia, silniejszej koncentracji tematycznej i warunkowości, a także lepszej koordynacji polityk i ich funduszy poprzez zintegrowane programowanie – Wspólne Ramy Strategiczne i Kontrakt Partnerski.

Dyskusja ministrów pokazała, że państwa członkowskie co do zasady popierają wiele z propozycji Komisji Europejskiej, które znalazły się w pakiecie dla polityki spójności 2014-2020. Należy do nich m.in. wskazana w Konkluzjach poprawa koordynacji między polityką spójności, rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!