Została przedstawiona na wniosek Klubu Parlamentarnego PSL. Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Marek Sawicki, do lipca ubiegłego roku minister rolnictwa biorący udział  w negocjacjach dotyczących WPR – prosił rząd o wyjaśnienie, w jakim zakresie środki z Polityki Spójności trafią na obszary wiejskie.

Z udzielonej odpowiedzi wiceministra rozwoju regionalnego Marcelego Niezgody (PSL) wynika, że obszary wiejskie są uwzględniane w pracach prowadzonych przez MRR. – Zrealizowane będą inwestycje w korytarze transportowe i węzły – mówił wiceminister, podkreślając, że istotna będzie funkcja, a nie kategoria drogi. Obszary wiejskie objęte są Polityką Spójności i programami, za których wdrożenie odpowiada MRiRW, dotyczy to w szczególności infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, dostępu do szerokopasmowego Internetu, wspierania przedsiębiorczości. Opracowywane regionalne programy operacyjne będą przygotowane do końca roku, każdy musi odnieść się do obszarów wiejskich - zapewniał.

Posłowie chcieli wiedzieć, ile środków z Polityki Spójności trafi na rozwój obszarów wiejskich i na jakie programy.

- 4,5 mld euro utraciliśmy na II filarze – mówił poseł Jan Krzysztof Ardanowski. Podkreślił, że część środków z II filara będzie przekazana na płatności bezpośrednie, aby „ratować twarz” wobec rolników, część musi być przeznaczona na obsługę programów wieloletnich, np. renty strukturalne. W tej sytuacji finansowanie rozwoju wsi z Polityki Spójności wydaje się koniecznością.

Prace nad programami trwają.

Podobał się artykuł? Podziel się!