Wiceminister rolnictwa Krystyna Gurbiel poinformowała posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że polska delegacja na Radę Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa złożyła koncepcję rozważenia poparcia przez Radę kilku propozycji dotyczących pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014–2020 .

- Pierwsza – przywrócenie zasad udzielania pomocy na zakup ziemi rolniczej na zasadach obowiązujących do końca 2009 r. albo alternatywnie ustalenia kwoty pomocy w wysokości 50 proc. kwalifikowanych inwestycji. Celem propozycji jest poprawa struktury agrarnej w państwach członkowskich, które mają dużo małych gospodarstw rolnych. Druga propozycja przewiduje uznanie za niekorzystne wydarzenie klimatyczne takich zjawisk, które niszczą 30 proc. danej uprawy rolnej w roku szkody lub powodują 30 proc. strat w zwierzętach gospodarskich czy powodują 30 proc. strat w środku trwałym gospodarstwa rolnego. No i wreszcie proponujemy objęcie pomocą zakupu stada podstawowego zwierząt gospodarskich jako elementu kończącego proces inwestycyjny.

Posłowie nie mieli żadnych pytań, minister nie podała szczegółów tych propozycji. 

Podobał się artykuł? Podziel się!