W wyniku przyjętej dzisiaj (tj. piątek 5 listopada br.) przez Komisję Europejską decyzji, państwa członkowskie będą musiały zwrócić kwoty w wysokości 578,5 mln EUR nienależnie wydane w ramach unijnych środków na rolnictwo. Pieniądze te powrócą do budżetu UE z powodu nieprzestrzegania przepisów UE lub zastosowania nieodpowiednich procedur kontroli w zakresie wydatków na rolnictwo. Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wypłacanie kwot pomocy i kontrolę wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), natomiast Komisja ma obowiązek czuwać nad prawidłowym wykorzystaniem środków przez państwa członkowskie.

Polska, ma zwrócić do budżetu Unii Europejskiej w sumie 16.3 mln euro m. in. za:
- składowanie interwencyjne – nieprawidłowe zaksięgowanie przepływów cukru i zbóż w 2006 i 2007 r. - 1,021 (tys. euro)
- rozwój obszarów wiejskich – ze względu na niedociągnięcia w kontrolach przekrojowych, kontrolach na miejscu oraz ze względu na nieodpowiednie zastosowanie sankcji w odniesieniu do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania i środków rolno-środowiskowych w roku budżetowym 2006 r. - 15,282 (tys. euro).

Komentując powyższą decyzję, Dacian Ciolos, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: „Robimy co w naszej mocy, aby utrzymać jak największą kontrolę nad wydatkami na rolnictwo i zagwarantować, że pieniądze podatników nie są wydawane niezgodnie z przeznaczeniem.”

Główne korekty finansowe
Na mocy ostatniej decyzji odzyskane zostaną środki finansowe od następujących państw członkowskich: Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch. Najistotniejsze korekty indywidualne dotyczą:

- kwoty w wysokości 210,9 mln EUR, którą obciążona została Grecja ze względu na niesprawny system LPIS-GIS oraz uchybienia przy kontrolach na miejscu w odniesieniu do wniosków za 2006 r. dotyczących płatności obszarowych, w tym środków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z danym obszarem;

- kwoty w wysokości 54,7 mln EUR, którą obciążona została Grecja w związku z obniżaniem progu wydajności minimalnej, specjalizacją działek, nieprawidłowościami w rejestrze winnic oraz niedociągnięciami w zarządzaniu systemem dopłat i kontroli w sektorze suszonych winogron w latach 2003-2007;

- kwoty w wysokości 50,16 mln EUR, którą obciążona została Grecja ze względu na niedotrzymanie wymogu zmniejszenia wypłat pomocy w przypadku nieprzestrzegania wymogów weterynaryjnych odnośnie do prowadzenia rejestrów owiec, niedociągnięcia w kontrolach na miejscu oraz w kontrolach administracyjnych, jak również ze względu na brak szczególnych kryteriów ryzyka w odniesieniu do kontroli dodatkowych premii dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania;

- kwoty w wysokości 41,7 mln EUR, którą obciążona została Rumunia ze względu na niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, w kontrolach administracyjnych oraz stosowaniu sankcji;

- kwoty w wysokości 40,69 mln EUR, którą obciążona została Portugalia ze względu na niedociągnięcia w systemie LPIS-GIS, nieprawidłowości w analizie ryzyka dla potrzeb kontroli, niewystarczającą ilość kontroli na miejscu oraz ich niewystarczający poziom, nieprawidłowe stosowanie sankcji, nieodpowiednie wytyczne i niedociągnięcia w kontrolach administracyjnych w odniesieniu do płatności obszarowych, w tym środków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z danym obszarem;

- kwoty w wysokości 28,94 mln EUR, którą obciążone zostały Niderlandy za brak kontroli głównych dotyczących zapłaty ceny minimalnej producentom w latach budżetowych 2003-2008;

- kwoty w wysokości 20,2 mln EUR, którą obciążona została Bułgaria ze względu na niesprawny system LPIS-GIS oraz niedociągnięcia w kontrolach na miejscu w odniesieniu do wniosków za 2006 r. dotyczących płatności obszarowych, w tym środków w zakresie rozwoju obszarów wiejskich związanych z danym obszarem;

- kwoty w wysokości 19,76 mln EUR, którą obciążona została Grecja ze względu na dostawy tytoniu z przekroczeniem przepisowych terminów, niewłaściwe zatwierdzenie pierwszych przetwórców oraz przeniesienie umów kontraktacji.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!