Dla kogo pomoc za szkody wyrządzone przez dziki? Komunikat zamieszczony na stronie internetowej rządu – na którym oparliśmy się, prezentując informację o pomocy za szkody wyrządzane przez dziki – nie zawiera „drobnej” informacji: pomoc dotyczy  tylko szkód na obszarze ochronnym lub objętym ograniczeniami w związku z wystąpieniem ASF.

Jak wynika z dostępnych na stronach rządu i ministerstwa projektów rozporządzenia (treści przyjętego rozporządzenia jeszcze nie ma, poprosiliśmy o jego nadesłanie w CIR), pomoc de minimis za szkody wyrządzone przez dziki miała wynosić zgodnie z pierwszym projektem 1700 zł. Drugi projekt zawiera już kwotę 850 zł.

W projekcie podano, że wysokość pomocy ustala się jako iloczyn powierzchni upraw, na której zostały wyrządzone szkody „wykazane przez zespół powołany rozporządzeniem wewnętrznym nr 33/14 Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie z dnia 12 września 2014 r. w sprawie powołania w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Zespołu do oceny rozmiaru szkód wyrządzonych przez dziki w uprawach rolniczych na obszarze województwa podlaskiego, oraz stawki pomocy na 1 ha powierzchni upraw”.

Jak z tego wynika, CIR w publikowanej na stronie rządowej informacji „zapomniało” dodać, że pomoc jest adresowana tylko do niewielkiej grupy rolników, najwyraźniej w efekcie protestu i wniosku do wojewody o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej w związku z ASF.

Czekamy na udostępnienie treści przyjętego ostatecznie rozporządzenia. 

Podobał się artykuł? Podziel się!