W obliczu rosnących różnic pomiędzy dochodami ludzi bogatych i ludzi biednych, szczególne znaczenie mają programy wspierające osoby najuboższe. Przedstawiciele instytucji europejskich podkreślają, że jedną z ważniejszych idei w Unii Europejskiej jest walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Jednym z programów wspierających osoby najbardziej potrzebujące w UE jest „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" (PEAD). Program jest administrowany przez agencje płatnicze w poszczególnych krajach członkowskich. Administracją programu w Polsce zajmuje się Agencja Rynku Rolnego.

Komisja Europejska przeznacza na realizację programu ok. 500 mln Euro rocznie.

Polska jest w gronie państw, które pozyskują najwięcej środków na realizację programu - trzecie miejsce po Włoszech i Hiszpanii (w 2011 roku - 75,4 mln Euro, w 2012 roku - 75,3 mln Euro, w 2013 - 76,9 mln Euro).W Polsce pomoc dociera do ok. 4 mln potrzebujących.

Przedsiębiorcy wybrani przez ARR w drodze przetargu, dostarczają gotowe artykuły spożywcze do magazynów organizacji charytatywnych wyznaczonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż).

Wszystkie produkty są specjalnie oznakowane - zawierają nie tylko informacje o producencie czy dacie przydatności do spożycia, ale też specjalne nadruki, w tym m.in.: informacje o tym, że artykuły dostarczane w ramach programu są finansowane ze środków UE oraz nie mogą być przeznaczane do sprzedaży.

W ramach programu 2012 ARR zawarła umowy z 23 przedsiębiorcami na dostawy 17 różnych produktów do ponad 140 magazynów 4 organizacji charytatywnych na terenie całej Polski.

Dostawy obejmują ok. 101,8 tys. ton artykułów spożywczych o wartości ok. 325,1 mln zł, w tym (artykuły zbożowe - ok. 31 proc., artykuły owocowo-warzywne- ok. 25 proc., artykuły mleczne ok. 23 proc., artykuły mięsne - ok. 17 proc., olej rzepakowy - ok. 4 proc.). Dostawy artykułów mlecznych realizowane są od marca do grudnia 2012 roku, natomiast dostawy pozostałych artykułów spożywczych od lipca 2012 roku do lutego 2013 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!