Wsparcie rynku produktów pszczelich to już druga edycja trzyletniego programu. W sumie do pszczelarzy w latach 2007-2010 trafi 55 mln zł. W tym sezonie jedna trzecia tej kwoty, czyli ponad 17mln. O pomoc mogą jednak występować tylko zorganizowane grupy pszczelarzy.

Waldemar Sochaczewski, wiceprezes ARR: - Wszystkie organizacje pszczelarskie na poziomie wojewódzkim, regionalnym, grupy producenckie, zrzeszenia, stowarzyszenia to główni beneficjenci uprawnieni do składania takich projektów.

A dokładnie refundacji podlegać będą koszty poniesione na szkolenia, zakup leków do zwalczania warrozy, najem lawet, zakup urządzeń laboratoryjnych, wykonanie analiz jakości miodu, zakup pszczół oraz wdrażanie programów badawczych.

- Ta finalna pomoc finansowa trafia do poszczególnych pasiek pszczelich, gospodarstw pasiecznych, ale organizacja tej pomocy musi odbywa się za pośrednictwem zrzeszonych pszczelarzy – mówi Sochaczewski.

Zdaniem pszczelarzy, pomoc mogłaby być większa, ale liczy się każdy grosz. Dlatego związki i organizacje już pracują nad przygotowaniem wniosków.

Tadeusz Woszczyński, Wojewódzki Związek Pszczelarzy: - Aktualnie teraz przygotowujemy te programy, nasze wnioski do Agencji , która nam dopiero w lutym, marcu poda informację ile nam przydzielono pieniędzy i to dopiero dzielimy proporcjonalnie do ilości pszczelarzy w danym kole.

Jeden z pakietów, na który pszczelarze składają wniosek o zwrot poniesionych kosztów to szkolenia.

Robert Pilichowski, Mazowiecki Związek Pszczelarzy: - To jest jedna z nielicznych dziedzin rolnictwa, która wymaga nieustannego śledzenia nowinek bo i też zagrożenia się pojawiają z roku na rok coraz to inne.

Najważniejsza jednak forma wsparcia dotyczy zwalczania jednej z najgroźniejszych chorób, dziesiątkującej pasieki, czyli warrozy a także na zakup nowych matek.

Tadeusz Sabat prezes Krajowego Związku Pszczelarzy: - Chcemy założyć taki program, że w przyszłym roku otrzyma te matki około 500-set pszczelarzy w Polsce.

Z tej pomocy mogą korzystać pszczelarze, których pasieki są zarejestrowane i podlegają kontroli weterynaryjnej.

Źródło: Dorota Florczyk/AgrobiznesWSPARCIE PRODUKTÓW PSZCZELICH
- szkolenia
- zakup leków do zwalczania warrozy
- najem lawet
- zakup urządzeń laboratoryjnych
- wykonanie analiz jakości miodu
- zakup pszczół
- wdrażanie programów badawczych
Źródło: ARR

Podobał się artykuł? Podziel się!