Jak mówił w Sejmie wiceminister Kazimierz Plocke, do 20 marca Komisja Europejska wyznaczyła termin składania przez poszczególne państwa członkowskie propozycji do przygotowania wytycznych w zakresie stosowania krajowych instrumentów wsparcia.

- Polska oprócz tych obowiązujących systemów wsparcia w ramach instrumentów krajowych zwróciła się do Komisji Europejskiej z nowymi propozycjami w zakresie: po pierwsze, dopłat do kredytów na zakup ziemi, po drugie, dopłat do kredytów obrotowych, po trzecie, dotacji do wapnowania gleb, po czwarte, dotacji za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Więcej szczegółów będzie znanych w drugiej połowie roku:

- To są nasze nowe propozycje, które oczywiście będą przedmiotem analiz w Komisji Europejskiej i na tej podstawie Komisja Europejska przygotuje stosowne wytyczne dla poszczególnych państw członkowskich. Spodziewamy się odpowiednio, że w drugim półroczu tego roku będziemy mogli procedować nad przygotowaniem programów, które będą podstawą do finansowego wsparcia z budżetu, jeżeli chodzi o krajowe instrumenty wsparcia dla sektora rolnego.

Wiceminister zapowiedział zwiększenie limitu pomocy de minimis:

- Chcę też zwrócić uwagę Wysokiej Izbie, że wystąpiliśmy także o zwiększenie limitu w ramach pomocy de minimis o 2,5 razy, czyli ze 119 mln, które mamy w tej perspektywie, do prawie 300 mln euro w następnej perspektywie. To są nasze propozycje, które zostały zgłoszone. Będziemy oczekiwać naturalnie pozytywnych odpowiedzi.

Kazimierz Plocke podkreślił, że jesteśmy na początku dyskusji o tych mechanizmach.

- Uważam, że ta sytuacja, to, co będzie w przyszłości, w jakimś sensie dzisiaj jest trudne do opisania, ale w każdym razie wyrażamy wolę, żeby przynajmniej na dotychczasowym poziomie utrzymać te instrumenty wsparcia, które mamy, a być może będą też nowe rozwiązania. Ta dyskusja jest przed nami i mam nadzieję, że jeszcze w roku 2013 do niej przystąpimy.

Podobał się artykuł? Podziel się!