Przepisy dotyczące wypłaty pomocy specjalnej przyznanej przez Unię Europejską zmieniały się, zanim zostały opublikowane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa.

Pierwotnie pomoc finansowa miała być przyznana tym producentom mleka, którzy mają hurtowy limit produkcji mleka w wysokości co najmniej 50 tys. kg i w dodatku nie przekroczyli 40 roku życia.

O tym mówił Marek Sawicki podczas targów Polagra Premiery w Poznaniu. Płatność miała być jednolita na gospodarstwo i wynieść ok. 4,5 tys. zł.

Ostatecznie resort rolnictwa wycofał się z tych propozycji i przyjął inne warunki rozdziału pieniędzy, co oznacza, że dotacja, którą wypłaci Agencja Rynku Rolnego będzie zróżnicowana i zależna od wysokości limitów produkcji mleka w gospodarstwach rolnych.

O pomoc finansową mogą ubiegać się producenci mleka, którzy 31 marca 2009 r. posiadali kwotę mleczną w wysokości nie niższej niż 20.000 kg i nie wyższej niż 200.000 kg oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali kwotę w wysokości nie niższej niż 20.000 kg.


W przypadku producentów posiadających limity produkcyjne przeznaczone zarówno na dostawy oraz sprzedaż bezpośrednią, warunek uważa się za spełniony, gdy suma tych ilości na dzień 31 marca 2009 r. wynosi nie mniej niż 20.000 kg i nie więcej niż 200.000 kg oraz na dzień złożenia wniosku suma posiadanych limitów jest nie niższa niż 20.000 kg.

Wsparcie finansowe Agencja Rynku Rolnego udzieli rolnikom – producentom mleka do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych, wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2008/2009 – zostało zawarte w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa. Jednak dotacja zostanie udzielona do wysokości kwot indywidualnych przysługujących producentom w dniu 31 marca 2009 r. a nie do ilości mleka – czytamy dalej w rozporządzeniu.

W praktyce oznacza to, że dotacja zostanie wypłacona tylko do limitu produkcji mleka, który był w posiadaniu rolnika na 31 marca 2009 r.  

Oznacza to, że jeżeli producent miał na koniec poprzedniego roku kwotowego w produkcji mleka limit w wysokości 40 tys. kg, a dostarczył do mleczarni załóżmy 50 tys. kg, to ARR wypłaci dotację do 40 tys. kg.