Farm Bill, bo tak nazywa się amerykańska ustawa wspierająca farmerów, która jest odpowiednikiem Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej przeznacza na wsparcie bezpośrednie rolnictwa mniej środków w kolejnych roku niż dotychczas. Ashe zauważył, że to wsparcie zmniejszy się z dwudziestu kilku procent do jedynie dziesięciu. Co oznacza, że Stany Zjednoczone dotrzymują słowa danego w ramach negocjacji w Światowej Organizacji Handlu. Coraz więcej pieniędzy Farm Bill kieruje na pomoc żywnościową dla najuboższych mieszkańców USA.

Stany Zjednoczone są gotowe znieść taryfy, dotacje i inne przeszkody dla wolnego przepływu towarów i usług, jeżeli inne kraje postąpią tak samo. (...) To klucz do zwalczania biedy w najbiedniejszych krajach świata. Niezbędne jest szerzenie dobrobytu i stwarzanie szans dla wszystkich narodów. Poszerzając handel niesiemy nadzieję i nowe możliwości w najdalsze zakątki świata i zadajemy cios terrorystom, którzy żerują na gniewie i animozjach – mówił George W. Bush, jeszcze w 2005 r. na forum ONZ.

Victor Ashe

Autor: Ambasada USA

Opis: Victor Ashe

W 2008 r. eksport rolny USA osiągnie rekordowy poziom 109 mld dolarów – powiedział Ashe. W stosunku do ub.r. sprzedaż będzie większa o prawie ¼.

Negocjacje o liberalizacji światowego handlu utknęły w martwym punkcie. Rozpoczęły się 10 lat temu i dotychczas zarówno Unia Europejska, USA i inne gospodarki świata nie porozumiały się co do bezcłowego handlu. Zgodnie z ostatnimi deklaracjami Wspólnota Europejska miała zredukować cła na produkty rolne oraz wstrzymać dotowanie eksportu. Kraje rozwijające się miały otworzyć się na produkty z UE.

Obawy polityczne są w USA przed cięciem dotacji na rolnictwo, tak sam, jak w Unii Europejskiej – powiedział prof. James Dunn z uniwersytetu PENN STATE, podczas konferencji Polityka Rolna Stanów Zjednoczonych w Świetle Farm Bill 2008 oraz Przyszłość WPR Unii Europejskiej po 2013 r. Dunn podkreślił, że propozycje „rolnej ustawy USA” mają wymiar międzynarodowy. Nikt nie zrezygnuje z nich ze względów politycznych mówił profesor.

Stany Zjednoczone podobnie jak Unia Europejska wspiera i dotuje produkcję rolną. Mechanizmy są podobne jak w Europie. Dotacje dla farmerów są także oddzielane od produkcji. USA ma system wparcia cen płodów rolnych. Farmerzy, którzy produkują bezpośrednio na rynek stanowią mniej niż 1 proc. społeczeństwa kraju.