„W styczniu <licznik> ARiMR odmierzył 100 mld zł wypłaconych rolnikom, przedsiębiorcom i samorządom. To pieniądze, które przyczyniły się do modernizacji gospodarstw i zakładów przetwórczych” – podkreślił minister Sawicki.

„To bardzo dobra wiadomość” – zaznaczył prezes ARiMR Tomasz Kołodziej. „Od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli w perspektywie 2004-2006 i w obecnej 2007-2013, w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na polską wieś wpłynęło ponad 101 mld zł. Dla polskich rolników jest to konkretny efekt naszego członkostwa w UE.”

Do końca lutego br. około 85% rolników otrzyma płatności bezpośrednie. W pierwszych dniach marca środki otrzymają kolejni beneficjenci, co da blisko 95% wypłat płatności bezpośrednich. „Zakończyliśmy też nabór wniosków w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. Spotkaliśmy się, w ramach tego działania, z ogromnym zainteresowaniem ze strony rolników. Wpłynęło do nas około 35 tys. wniosków i jest to największy nabór w historii ARiMR” – powiedział Kołodziej.

Marek Sawicki przekazał także informację o tym, że w drugiej połowie marca br. rozpocznie się nabór wniosków w działaniu „Młody rolnik”. „Nowy nabór umożliwi skorzystanie z tych funduszy młodym rolnikom, którzy nie zmieścili się w limicie środków na rok 2010, a których rodzice otrzymali pozytywną decyzję o przyznaniu renty strukturalnej. Nabór będzie realizowany w taki sam sposób, jak w działaniu dotyczącym modernizacji i będzie trwał 60 dni” – zaznaczył minister.

W ciągu 6 lat przeciętne polskie gospodarstwo rolne otrzymało 54,4 tys. złotych pomocy w ramach unijnych programów. Z ogólnej kwoty wypłaconych pieniędzy dwie trzecie – 68,7 mld zł pochodziło z kasy UE, reszta – 32,4 mld zł z budżetu krajowego. Najważniejszym instrumentem wsparcia polskiego rolnictwa jest system dopłat bezpośrednich. To właśnie na ten cel ARiMR przekazała od maja 2004 r. do stycznia 2011 r. najwięcej środków, a mianowicie 56,4 mld zł. Dopłaty przysługują gospodarzom posiadającym co najmniej 1 ha użytków rolnych utrzymywanych w tzw. dobrej kulturze rolnej. Ich wysokość jest uzależniona od rodzajów prowadzonych upraw. Co roku dopłaty otrzymuje ok. 1,4 mln gospodarstw.