Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2010 zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej terminami, czyli 1 grudnia ubiegłego roku. Przekazywanie tych dopłat rolnikom jest największą w całej Unii Europejskiej operacją przeprowadzaną co roku przez Agencję.

O dopłaty zwróciło się bowiem około 1,375 miliona beneficjentów, którzy wiosną 2010 roku złożyli wnioski do biur powiatowych ARiMR. Z tej liczby ponad 1,328 miliona rolników, czyli blisko 97 proc., otrzymało decyzję o przyznaniu takich dopłat. Pozostali rolnicy otrzymają decyzję z ARiMR po zakończeniu u nich kontroli, wymaganych prawem unijnym i krajowym.

W Polsce łączna kwota przeznaczona na dopłaty bezpośrednie za 2010 r. wynosi 12,8 mld zł. Została ona obliczona na podstawie opublikowanego przez Europejski Bank Centralny 30 września ubiegłego roku oficjalnego kursu wymiany złotówki na euro, który wynosił wtedy 3,9847 złotego za euro. Takie kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach, których oficjalną walutą nie jest euro. Ten kurs przeliczeniowy jest nieco mniej korzystny niż kurs według którego wypłacano dopłaty za 2009 rok, bo wtedy wynosił on 4,2 zł za euro. Suma wypłat dopłat bezpośrednich za 2010 r. będzie jednak wyższa niż za 2009 r., bo zgodnie z porozumieniem akcesyjnym wzrosła ona o 10 proc. i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną (wraz z uzupełnieniem ze środków krajowych) poziom 100 proc. wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej 15 Unii Europejskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!