Jak poinformowała rzecznik ARR Nina Mirgos-Kilanowska, wnioski dotyczą dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego zakupionego lub wydanego z magazynu i zużytego do siewu w okresie od 1 lipca do 30álistopada danego roku kalendarzowego.

Jak zaznaczyła rzecznik, liczba złożonych wniosków może się zwiększyć, gdyż mogły nie dotrzeć wszystkie wnioski wysłane przez rolników za pośrednictwem poczty.

Najwięcej wniosków Agencja zebrała w województwie wielkopolskim (3168), kujawsko-pomorskim (2399) i dolnośląskim (1971); najmniej wniosków wpłynęło do oddziałów terenowych ARR w województwach: małopolskim (139), podkarpackim (200) i śląskim (263).

Dopłatami z tego tytułu objęta jest pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies i mieszanki zbóż, a także rośliny strączkowe - łubin, groch siewny, bobik i wyka siewna oraz ziemniaki.

Dopłata do 1 hektara powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym (kategorii elitarny lub kwalifikowany) w przypadku zbóż wynosi 100 zł, roślin strączkowych - 160 zł, a w przypadku ziemniaków - 500 zł.

Kolejny termin składania wniosków o dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego to 15 kwietnia; nabór będzie trwał do 15 czerwca 2008 r.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!