Wczoraj w Gdańsku marszałek województwa Mieczysław Struk i przedstawiciele Lokalnych Grup Działania (LGD) podpisali umowy ws. przekazania pieniędzy w ramach drugiego, dodatkowego konkursu, którego celem było wybranie najlepszych w kraju LGD.

W pierwszym konkursie dla LGD w Pomorskim w 2009 r. podpisano umowy ze wszystkimi 16 LGD działającymi w województwie, na kwotę prawie 130 mln zł. Do tej pory realizowanych jest łącznie ponad 1 tys. projektów, z czego ok. 900 stanowią tzw. "małe projekty" (dofinansowanie wynosi do 25 tys. zł).

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich pomorskiego urzędu marszałkowskiego Justyna Durzyńska przypomniała, że program Leader jest realizowany w całym kraju od 2009 r. Tłumaczyła, że w ramach "małych projektów" np. zespół z Tuchomia otrzymał 21 tys. zł na zakup instrumentów muzycznych i strojów ludowych. LGD "Trzy Krajobrazy" dzięki dotacji przygotowała widowisko "Wesele Żuławskie", a jedna z kaszubskich restauracji otrzymała pieniądze na zakup regionalnych strojów dla kelnerek oraz zastawy kaszubskiej.

Marszałek województwa powiedział podczas uroczystości, że "LGD z perspektywy województwa realizują drobne przedsięwzięcia, ale bardzo istotne w lokalnych wspólnotach". - To niezwykle cenna inicjatywa UE, która pozwala finansować różnego rodzaju aktywności społeczne, czasami też o charakterze inwestycyjnym - dodał. Stwierdził też, że "największą wartością tych projektów jest oddolna inicjatywa społeczna w lokalnych wspólnotach".

Lokalna Grupa Działania "Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby" otrzymała maksymalną dostępną kwotę, czyli 5 mln zł. Prezes Grupy, Wojciech Okrój powiedział, że 4,7 mln zł będzie przeznaczone dla beneficjentów z powiatu kartuskiego i z gminy Przywidz. - Chcemy przeznaczyć te pieniądze głównie na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii oraz na odtworzenie szlaków kulturowo-turystycznych - dodał.

Powiedział, że o pieniądze będą mogły się ubiegać różne grupy społeczne, np. osoby prowadzące małą działalność gospodarczą, stowarzyszenia i fundacje. Przewiduje, że konkursy będą ogłoszone jeszcze przed wakacjami. Do tej pory LGD podpisała ok. 140 umów. Do dyspozycji miała ok. 13 mln zł.