Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska oraz zachowaniu cennych gatunków zwierząt i roślin rolnicy mogą realizować w ramach 9 pakietów rolnośrodowiskowych. Ponad 10 tys. rolników ubiega się o wsparcie w ramach pakietu ”Ekstensywne trwałe użytki zielone”, a blisko 9 tys. wystąpiło o środki na „Ochronę gleb i wód”

O dofinansowanie, które ułatwi przestawienie produkcji w gospodarstwie na „Rolnictwo ekologiczne” ubiega się w skali kraju blisko 3,5 tys. rolników, najwięcej: w Małopolsce – 533, na Podlasiu – 420 i w woj. warmińsko-mazurskim – 382.

Spore jest też zainteresowanie „Rolnictwem zrównoważonym”. Na ten pakiet złożono w skali kraju ponad 3,3 tys. wniosków, najwięcej w woj. kujawsko-pomorskim –1080.

Podstawowy termin składania w 2008 r. wniosków na działanie „Program rolnośrodowiskowy” minął 15 maja. Ale jeszcze przez kolejne 25 dni, czyli do 9 czerwca rolnicy mogą składać wnioski z sankcjami. Za każdy dzień roboczy spóźnienia stawka płatności rolnośrodowiskowej zostanie obniżona o 1%.

Płatność rolnośrodowiskowa jest pomocą wieloletnią , wypłacaną corocznie po wykonaniu przez rolnika zestawu zadań określonym w danym pakiecie. Płatność taka wypłacana jest w formie zryczałtowanej i stanowi rekompensatę utraconego dochodu oraz dodatkowo poniesionych kosztów na zrealizowanie przedsięwzięcia rolnośrodowiskowego. Rolnik składając wniosek po raz pierwszy w 2008 roku podejmuje zobowiązanie na 5 kolejnych lat, że będzie prowadził działalność rolniczą na tym samym areale. Jeżeli w kolejnym roku zmniejszy powierzchnię, na której realizuje pakiet rolnośrodowiskowy oznacza to, że nie dotrzymał zobowiązania wieloletniego i będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanej płatności liczonej do powierzchni na której zmniejszył realizację pakietu.

Płatności za realizację programu rolnośrodowiskowego w 2008 roku zostaną wykonane najpóźniej w lutym 2009 roku.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!