Po raz pierwszy od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Agencja wypłaca zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich, jest to wielka operacja techniczna - zaznaczył prezes. Wypłata rozpoczęła się 16 października wraz z wypłatą dopłat z tytułu niekorzystnych warunków gospodarowania (tzw. ONW) i dopłat rolno-środowiskowych.

Jak dodał Agencja od ubiegłego tygodnia wypłaca także tzw. pomoc suszową oraz pomoc dla producentów czarnej porzeczki.

- Patrząc na skalę wypłat i historię Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako instytucji płatniczej realizującej dopłaty obszarowe, to w tym roku będzie najwyższa kwota, jaka planujemy wypłacić jeszcze w grudniu. Zakładamy, że będzie to ok. 4 mld zł, zwykle zaś do grudnia wypacane były płatności na poziomie 2,3 mld zł - powiedział Gross.

Planowana jest wypłata dla ok. 1,1 mln rolników, a kwota zaliczki - to ok. 2,8-2,9 mld zł. Ich wypłata potrwa do 30 listopada 2015 r. - poinformowała zastępca dyrektora departamentu płatności bezpośrednich ARiMR Jolanta Dobiesz. Wyjaśniła, że zaliczki dostaną tylko ci rolnicy, którzy złożyli poprawne wnioski. Płatności zaliczkowe dotyczą jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, dopłaty do roślin wysokobiałkowych oraz do owoców miękkich (truskawek i malin).

Agencja szacuje, że płatności zaliczkowe otrzyma ok. 82 proc. rolników, ubiegających się o płatności bezpośrednie w roku 2015. Zaliczki przyznawane są z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek).

Od 16 października 2015 r. Agencja rozpoczęła również realizację tegorocznych płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Na razie dopłaty ONW w wysokości 39,4 mln zł otrzymało ok. 42 tys. rolników, a 13,6 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do 1,1 tys. rolników.

Wypłacanie dopłat bezpośrednich, według unijnych przepisów, rozpoczyna się 1 grudnia i kończy 30 czerwca następnego roku.

Dyrektor departamentu wsparcia krajowego ARiMR Beata Andrzejewska poinformowała, że dotychczas Agencja wypłaciła w ramach pomocy suszowej 15 mln zł dla 6 tys. rolników oraz 6 mln zł dla 3,5 tys. plantatorów czarnej porzeczki.

Rząd na pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę przeznaczył 450 mln zł, a dla producentów porzeczek - 21,6 mln zł. Złożono w sumie ponad 174 tys. wniosków na kwotę 680 mln zł, po weryfikacji Agencja zakwalifikowała wypłaty na kwotę 550 mln zł dla 160 tys. rolników. Ponieważ kwota ta przekracza przyznaną pomoc, zastosowany został współczynnik redukcji 0,81.