14 marca br. Stanisław Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW, wręczył promesy podkarpackim samorządom. Dziś promesy otrzymają także samorządy z województwa lubelskiego. 13 marca br. małopolskie samorządy otrzymały ponad 186 mln zł, a świętokrzyskie 30 mln zł pomocy. W ciągu dwóch dni samorządy z czterech województw otrzymały środki finansowe w łącznej kwocie 309 mln 710 tys. zł. Od początku roku Jacek Cichocki, minister spraw wewnętrznych, przyznał promesy na łączną kwotę 507 mln 516 tys. zł.

14 marca br. wiceminister Stanisław Rakoczy wręczył promesy 138 podkarpackim samorządom oraz samorządowi województwa podkarpackiego. Promesy otrzyma także 17 samorządów z województwa lubelskiego. Pomoc będzie przeznaczona na odbudowę i remonty dróg i mostów zniszczonych przez klęski żywiołowe.

Ponadto 25 lubelskich samorządów otrzyma środki finansowe w ramach Programu ochrony wąwozów lessowych. Pomoc w wysokości 7 mln 850 tys. zł pozwoli na realizację zadań związanych z zabezpieczeniem wąwozów lessowych przed erozją powodowaną nagłymi spływami wód opadowych i roztopowych.

Samorządom z województwa podkarpackiego przyznano środki finansowe na odbudowę infrastruktury publicznej w łącznej kwocie 73 mln 830 tys. zł. Największe dofinansowanie wśród podkarpackich samorządów otrzymały m.in. powiat sanocki - 5 mln 900 tys. zł, powiat ropczycko-sędziszowski - 2 mln 200 tys. zł, miasto Tarnobrzeg - 2 mln zł, powiat jarosławski - 2 mln 100 tys. zł. Samorząd województwa podkarpackiego - 1 mln 500 tys. zł.

Przyznane środki pozwolą m.in. na odbudowę mostu na rzece San w powiecie sanockim, odbudowę i remont dróg w powiecie ropczycko-sędziszowskim i jarosławskim.

Lubelskie samorządy na odbudowę uszkodzonej infrastruktury otrzymały łącznie 19 mln 210 tys. zł. Największe dofinansowanie otrzymały m.in.: powiat opolski - 4 mln 500 tys. zł, gmina Chrzanów - 2 mln 500 tys. zł, gmina Komarów-Osada - 2 mln 500 tys. zł, gmina Krzczonów - 1 mln 800 tys. zł, gmina Wilków - 1 mln 700 tys. zł, gmina Telatyn - 1 mln 700 tys. zł.

Dzięki pomocy finansowej możliwa będzie odbudowa dróg w gminach: Chrzanów, Komarów-Osada, Krzczonów, Telatyn, Wilków. Możliwa będzie także odbudowa mostu w gminie Wilków.

Gminy: Chrzanów, Izbica, Komarów-Osada, Krzczonów, Telatyn to 5 lubelskich samorządów, które otrzymały środki finansowe zarówno na odbudowę infrastruktury, jak i w ramach programu ochrony wąwozów lessowych.