Zasiłki celowe do 6 tys. zł w łącznej wysokości 135,1 tys. zł otrzymało 30 rodzin poszkodowanych przez trąbę powietrzną z gmin Cekcyn, Gostycyn i Osie, a także dwie rodziny poszkodowane przez wichurę z gminy Lubiewo - one otrzymały łącznie 9 tys. zł.

Przekazano też pierwsze transze po 10 tys. zł w ramach pomocy finansowej na odbudowę zniszczonych i uszkodzonych budynków - wysokość tej pomocy może wynieść do 20 tys. zł. Otrzymało je 17 rodzin dotkniętych przez trąbę powietrzną oraz jedna rodzina poszkodowana przez wichurę.

Pomoc finansowa ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na remont domu lub mieszkania może być przyznana poszkodowanym przez żywioł w wysokości do 20 tys. zł. Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zasiłek powinien być przyznawany w transzach, z których pierwsza może wynosić do 10 tys. zł, a wypłata kolejnej powinna być poprzedzona weryfikacją wykorzystania wcześniejszej kwoty, w szczególności rozliczeniem faktur i rachunków.

Zasiłek, oprócz remontu, może być przeznaczony również na zakup niezbędnych urządzeń do doprowadzenia energii, ciepła wody, infrastruktury technicznej i uporządkowanie terenu.

Pomoc jest przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego, a także niezależnie od przysługującego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia budynku lub lokalu mieszkalnego od klęsk żywiołowych.

Z kwoty przyznanego zasiłku do 20 tys. zł potrąca się pieniądze z zasiłku celowego do 6 tys. zł, ale tylko wydatkowane na remont, a nie na inne cele.

Podobał się artykuł? Podziel się!