Sejm przyjął w piątek tę nowelizację jednomyślnie głosami 422 posłów.

Podczas II czytania projektu, klub Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił poprawkę, w której zaproponował zastąpienie pożyczek dotacjami. Wobec czego projekt został ponownie skierowany do komisji rolnictwa. Komisja przy poparciu resortu finansów zaakceptowała poprawkę.

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy do regulacji zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz określenie przepływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki pochodzące z unijnych programów stanowią dochody budżetu państwa.

Projekt nowelizacji ustawy przygotowany przez ministerstwo rolnictwa wprowadzał możliwość udzielania pożyczek agencjom płatniczym na prefinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W Polsce agencjami płatniczymi są: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Agencja Rynku Rolnego (ARR).

Przyjęcie poprawki PSL oznacza, że środki na finansowanie działań związanych m.in. z rozwojem infrastruktury, scalaniem gruntów, gospodarowaniem zasobami wodnymi, które będą realizować jednostki samorządu terytorialnego, nie będą pochodzić z pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, jak zakładał projekt, ale z dotacji.

Obecnie ustawa trafi do Senatu do dalszych prac. Nowela ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

Prefinansowanie to środki przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu w części, która będzie podlegała refundacji (zwrotowi ze środków Unii Europejskiej). Środki na prefinansowanie są udostępniane w formie oprocentowanych pożyczek, z wyjątkiem środków udostępnianych w formie nieoprocentowanych pożyczek dla państwowych jednostek budżetowych.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!