W środę podczas II czytania projektu w Sejmie klub Polskiego Stronnictwa Ludowego zgłosił poprawkę, w której zaproponował zastąpienie pożyczek dotacjami.

Jak powiedział poseł sprawozdawca Wojciech Pomajda (LiD), celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy do regulacji zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz określenie przepływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki pochodzące z unijnych programów stanowią dochody budżetu państwa.

Projekt ustawy wprowadza możliwość udzielania pożyczek agencjom płatniczym na prefinansowanie wydatków realizowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego (EFRG) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

W Polsce agencjami płatniczymi są: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) oraz Agencja Rynku Rolnego (ARR).

Według projektu, środki wyprzedzające finansowanie działań związanych m.in. z rozwojem infrastruktury, scalaniem gruntów, gospodarowaniem zasobami wodnymi, które będą realizować jednostki samorządu terytorialnego, będą pochodzić z nieoprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Natomiast środki na wstępne współfinansowanie wydatków w ramach EFRROW na program Leader (wsparcie inicjatyw lokalnych) i pomoc techniczną przekazywane będą przez ARiMR na podstawie umowy cywilno-prawnej. Koszty obsługi pożyczki będą pokrywane przez ministra finansów. Rząd szacuje, że obciążenia budżetu z tego tytułu wyniosą ponad 6,3 mln zł rocznie.

Według Mirosława Maliszewskiego (PSL), "samorządy terytorialne są już obciążone dość dużymi pożyczkami na inne dziedziny swojej działalności i bardzo często nie są w stanie sięgać po środki pomocowe na bazie pożyczki". Dodał, że chodzi o to, by pieniądze, które mają być wydatkowane przez samorządy (blisko 10,5 mld zł) były efektywnie wykorzystane.

Józef Klim (PO) przypomniał, że kwestia ta była już dyskutowana podczas I czytania projektu w sejmowej komisji rolnictwa. Posłowie zwracali uwagę, że pożyczka jest trudniejszym instrumentem w realizacji i lepiej byłoby ją zastąpić dotacją. PO popiera propozycje PSL.

Dotychczas na takie rozwiązanie nie zgadzał się minister finansów.

Wobec zgłoszenia poprawki, projekt trafi ponownie do komisji rolnictwa. Wszystkie kluby zapowiedziały, że poprą projekt nowelizacji niezależnie od tego, czy poprawka zostanie przyjęta, czy nie. Głosowanie nad projektem jest przewidziane jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!