Złożone tam do piątku 13 bm. wnioski wyczerpały w ponad 120% wojewódzki limit środków przewidziany do wykorzystania w 2008 roku.

W Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi określono, że każdy Oddział Regionalny ARiMR przyjmuje wnioski przez następny dzień roboczy po dniu, w którym złożone wnioski wyczerpią w co najmniej 120% limit środków przewidziany dla tego województwa.

Złożone wnioski i stopień wykorzystania limitów środków w poszczególnych województwach, 13 czerwca 2008 r.

Lp. Oddział Regionalny

Limit środków finansowych
[w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wykorzystanie limitu środków [w%]

1 Dolnośląski             8 358 775,37    127 132,51% 2 Kujawsko - pomorski           10 717 552,59    176 143,81% 3 Lubelski           32 862 585,44    235 58,72% 4 Lubuski             3 458 016,24    72 185,15% 5 Łódzki           22 053 428,70    89 33,69% 6 Małopolski           19 854 954,25    161 63,76% 7 Mazowiecki           36 641 210,81    505 121,44% 8 Opolski             4 946 563,01    78 120,04% 9 Podkarpacki           16 671 750,47    199 86,54% 10 Podlaski           13 580 147,24    221 136,12% 11 Pomorski             6 458 011,72    215 283,61% 12 Śląski             6 893 126,94    83 94,59% 13 Świętokrzyski           17 083 963,75    77 37,46% 14 Warmińsko - mazurski             6 320 607,29    164 227,88% 15 Wielkopolski           19 007 629,35    563 269,45% 16 Zachodniopomorski             4 099 234,50    92 207,86%   Razem      229 007 557,67    3 057  

Wnioski na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przyjmowane są nadal także w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim.

Po dwóch dniach wdrażania „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” – 6 czerwca zakończyły przyjmowanie wniosków na to działanie Oddziały Regionalne ARiMR w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, podlaskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a OR w woj. dolnośląskim 11 czerwca.

Rolnik, jego współmałżonek lub domownik może otrzymać wsparcie na rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich w wysokości do 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. ARiMR może przeznaczyć w 2008 r. 229 mln zł (równowartość 63,6 mln euro) na udzielenie wsparcia rolnikom rozwijającym działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich.

Wnioski na to działanie będą przyjmowane także w następnych latach. W PROW 2007-2013 przewidziano na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ponad 345 mln euro.

Źródło: ARiMR

Podobał się artykuł? Podziel się!