Lista rankingowa dla piątego naboru z działania 126 "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych" obejmuje 2592 wnioskodawców. Środków starczy (na dzień opublikowania listy, czyli 4 stycznia 2013 r.) dla 1946 wniosków. Pozostali muszą liczyć na to, że operacje zajmujące wyższą pozycję na liście rankingowej nie wyczerpią dostępnego limitu finansowego – wyjaśnia ARiMR.

Aktualizacja listy następuje nie rzadziej niż raz w tygodniu, do momentu, gdy kolejność wniosków na liście nie będzie się już zmieniać, tj. do czasu wydania rozstrzygnięć w sprawie przyznania pomocy w odniesieniu do wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonych naborów. Ale ARiMR uprzedza, że możliwy jest też odwrotny ruch wniosków na liście: „należy mieć na uwadze przepis §15 ust.8 rozporządzenia wykonawczego dla dz. 126, zgodnie z którym (…) jeżeli dane zawarte we wniosku o przyznanie pomocy mające wpływ na ustalenie kolejności przysługiwania pomocy ulegną zmianie, dokonuje się aktualizacji informacji o kolejności przysługiwania pomocy wyłącznie w przypadku, gdy z nowych danych wynika, że pomoc przysługuje w dalszej kolejności niż pierwotnie ustalona (…), co oznacza, że część wniosków może zmienić swoją pozycję na dalszą”.

ARiMR wyjaśnia też, że pewni pomocy nie mogą być wnioskodawcy z zielonej części listy – tak jak i ci z białej nie muszą być jej pozbawieni: „Dodatkowo należy zaznaczyć, że kolejność wniosków o przyznanie pomocy finansowej na opublikowanej  przez ARiMR liście rankingowej dla piątego naboru z dz.126, nie przesądza jeszcze o tym, że wszyscy Wnioskodawcy widniejący na tej liście,  w jej części oznaczonej kolorem zielonym,   pomoc otrzymają. Jak wynika z dotychczasowego doświadczenia we wdrażaniu PROW na lata 2007-2013, w tym przedmiotowego działania, możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdzie w trakcie weryfikacji złożonych wniosków część z nich z różnych względów może zostać odrzucona. Zdarzają się także przypadki rezygnacji Wnioskodawców z ubiegania o pomoc finansową, zaś dla części wniosków w wyniku weryfikacji kosztów z różnych względów może zostać zmniejszona wnioskowana kwota pomocy. Wszystkie te sytuacje mogą powodować, że finansowaniem mogą zostać objęte również wnioski, które początkowo znajdowały się w puli wniosków, które uplasowały się poza dostępnym limitem środków finansowych  na tzw. białej części listy”.

We wszystkich pięciu dotychczas przeprowadzonych naborach w ramach działania 126 zostało złożonych blisko 7 tysięcy wniosków, zawarto około 2900 umów przyznania pomocy.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!