Do 23 listopada rolnicy złożyli do ARiMR 1509 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im 181,5 mln zł wsparcia. W dotychczasowych czterech naborach przeprowadzonych w 2010 r. i w 2011 r. z pomocy na wznowienie produkcji rolnej skorzystało około 4 tys. gospodarstw.

Rolnicy narzekają na zaporowe warunki korzystania z tej formy pomocy: straty muszą wynosić 10 tys. zł w majątku trwałym np. maszynach, budynkach produkcyjnych, sadach czy plantacjach wieloletnich i jednocześnie klęska żywiołowa musi spowodować powyżej 30 proc. strat w uprawach, hodowli zwierząt czy ryb.

Na przywracanie produkcji rolniczej w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 jedno gospodarstwo może otrzymać do 300 tys. zł wsparcia, z tym że kwota pomocy nie może przekroczyć 90 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycje.

Do wykorzystania w ramach tego działania zostało jeszcze ok. 200 mln zł.

Podobał się artykuł? Podziel się!