Podstawowa dopłata wyniesie 710 zł do hektara, wobec 562 zł w 2010 r., czyli wzrośnie o ponad 26 proc.

Kwoty stawek do hektara powierzchni uzależnione są od kursu euro ustalonego na dzień 30 września b.r. przez Europejski Bank Centralny (w roku 2011 kurs euro ustalony na ten dzień wynosił 4,4050 zł, natomiast w roku 2010 - 3,9847 zł).

Jak poinformowano w pomorskim oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Gdyni, w ostatnich latach nie obserwuje się znaczącego zwiększania powierzchni upraw. ARiMR stwierdza natomiast niewielkie zwiększenie upraw truskawek. W 2010 r. w Pomorskiem wypłacono ponad 720 tys. zł w ramach przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich. W Pomorskiem są to głównie truskawki. W roku 2011 złożono w woj. pomorskim 517 wniosków na kwotę prawie 911 tysięcy zł.

W Pomorskiem rolnicy mogą ubiegać się o płatności z tytułu ONW, czyli dla prowadzących działalność na obszarach górskich lub obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W 2011 r. w województwie złożono 24 tys. 191 wniosków (w całym kraju wpłynęło ok. 700 tysięcy). Kwoty wypłaty uzależnione są od powierzchni i stref ukształtowania terenu. Na Kaszubach są słabe, zakamienione gleby, położone na terenach o zróżnicowanym ukształtowaniu. W roku 2010 w województwie pomorskim z tytułu ONW złożono 24 157 wniosków na kwotę ponad 263 mln zł.

ARiMR w Gdyni w 2011 r. wykonała ponad 3,1 tys. kontroli w ramach płatności bezpośrednich. Stwierdzone nieprawidłowości stanowią ok. 6 proc. wszystkich złożonych wniosków. Nieprawidłowości najczęściej dotyczą zawyżania powierzchni upraw i wynikają z nieprawidłowego pomiaru.

Wypłata dopłat bezpośrednich rozpocznie się 1 grudnia 2011 r. i potrwa do 30 czerwca 2012 r. Gdyński oddział agencji zadeklarował, że większość rolników otrzyma pieniądze jeszcze w grudniu; w terminie późniejszym dopłaty otrzymają właściciele gospodarstw, w których były kontrole, i którzy odwoływali się od decyzji agencji.

Według ARiMR, w Pomorskiem rolnicy przeznaczają pieniądze z dopłat głównie na zakup maszyn rolniczych i nawozów sztucznych.

W 2011 r. po raz pierwszy rolnicy mogli składać wnioski przez internet. W Pomorskiem z takiej możliwości skorzystało 139 rolników spośród 38 tys. 144 wnioskujących o dopłaty.

W tym roku ARiMR na dopłaty bezpośrednie w całym kraju ma 14,3 mld zł. 80 proc. tej kwoty pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 20 proc. z budżetu krajowego. Wnioski o dopłaty złożyło w tym roku 1 mln 282 tys. rolników; w ubiegłym było to 1 mln 375 tys. Podobał się artykuł? Podziel się!