Jak informuje ARiMR, w tym roku, w pierwszym i drugim terminie naboru swoje wnioski o wsparcie dodatkowej działalności gospodarczej złożyło dotychczas blisko 5,5 tys. rolników. Łącznie ubiegają się oni o przyznanie pomocy w wysokości prawie 597 mln zł. Z całą pewnością wniosków o pomoc będzie więcej, bo można je było wysyłać również pocztą i wielu rolników skorzystało właśnie z takiej możliwości.

Każdy wniosek będzie poddany ocenie punktowej. Najwyżej punktowane będą wnioski złożone przez rolników posiadających małe gospodarstwa, leżące na terenach, gdzie występują niekorzystne warunki gospodarowania tzw. obszary ONW. Preferowane też będą wnioski złożone przez rolników realizujących inwestycje w gminach o niskim dochodzie podatkowym, a także tych osób, które nie korzystały wcześniej ze wsparcia z działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" czy "Modernizacja gospodarstw rolnych" oraz "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznanie pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Dotąd ARiMR przeprowadziła trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", w latach 2008, 2009 i 2010 r. Spośród złożonych wtedy wniosków Agencja podpisała około 9,6 tys. umów o dofinansowaniu inwestycji na łączną kwotę 834,3 mln złotych, czyli około 60 proc. budżetu przeznaczonego na taką pomoc z PROW 2007-2013.

Podobał się artykuł? Podziel się!