W podlaskim OR w Białymstoku oraz w mazowieckim OR w Warszawie w sobotę zostały przekroczone limity koperty finansowej. W związku z tym 12 listopada br. (poniedziałek) jest ostatnim dniem składania wniosków w tych województwach.

Sobota była natomiast ostatnim dniem przyjmowania wniosków w 8 województwach: lubuskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, opolskim, kujawsko-pomorskim i dolnośląskim.

W woj. śląskim termin składania wniosków upływa 13 listopada (wtorek) o godz. 13:15.

Koperty finansowe na poszczególne województwa są zróżnicowane. W ciągu dnia ARiMR zaktualizowała dane o złożonych wnioskach dla województw mazowieckiego i podlaskiego (w tym drugim przypadku liczby spadły, jednak suma wnioskowanej pomocy przekroczyła 120 proc.)

Oddział Regionalny Liczba złożonych wniosków Kwota
wnioskowana [zł]
Wykorzystanie limitu dolnośląski 550 94 047 134,00 158,83% kujawsko - pomorski 1 336 173 814 029,00 165,61% lubelski 804 86 747 949,00 56,50% lubuski 486 90 774 148,91 349,14% łódzki 1 051 108 178 961,00 88,30% małopolski 233 22 907 894,00 45,61% mazowiecki 2 317 279 367 602,00 122,67% opolski 438 65 120 448,00 175,88% podkarpacki 310 34 891 156,00 82,68% podlaski 795 128 935 479,53 120,05% pomorski 744 120 627 822,00 214,05% śląski 302 41 298 223,23 121,84% świętokrzyski 385 32 385 065,00 54,94% warmińsko - mazurski 797 130 100 973,00 200,37% wielkopolski 2 787 423 097 089,00 243,78% zachodniopomorski 711 144 064 435,00 337,05%