Nowy PROW w ramach działania „Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej” przewiduje poddziałanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”.

Premia w wysokości do 100 000 zł ma być wypłacana w dwóch ratach:

- I rata – 80 proc. kwoty pomocy,

- II rata – 20 proc. kwoty pomocy.

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa” lub spełnia następujące warunki:

- wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,

- gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,

- za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,

Przedstawiony biznesplan ma zakładać, że nastąpi utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie). Beneficjent ma zarejestrować działalność w odpowiednim rejestrze lub systemie nie później niż do dnia wypłaty drugiej raty premii i nie podlegać ubezpieczeniu na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

Podobał się artykuł? Podziel się!