Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Agencję Rynku Rolnego związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu „Owoce w szkole". Ww. rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia i wprowadza następujące zasady realizacji programu „Owoce w szkole" w roku szkolnym 2012/2013:

Dostawcy
• Zatwierdzenie uzyskane przez dostawców w roku szkolnym 2011/2012 uznane zostaje za bezterminowe. Oznacza to, iż dostawcy nie muszą ubiegać się o zatwierdzenie na rok szkolny 2012/2013, ponieważ zatwierdzenie uzyskane w ubiegłym roku szkolnym jest nadal ważne.
• Dostawcy nieuczestniczący w programie w roku szkolnym 2011/2012 jako zatwierdzeni dostawcy, a zamierzający uczestniczyć w programie na ww. zasadach od roku szkolnego 2012/2013, zobowiązani są do uzyskania zatwierdzenia. W tym celu należy złożyć wniosek o zatwierdzenie do właściwego miejscowo OT ARR.
• Dostawy owoców i warzyw w poszczególnych semestrach roku szkolnego 2012/2013 będą mogły być realizowane przez podmioty, które znajdą się na wykazie zatwierdzonych dostawców publikowanym przez ARR
o I semestrze - wykaz opublikowany 18.09.2012 r.
o w II semestrze - wykaz opublikowany 12.12.2012 r.
• Dostawcy zobowiązani są złożyć w ARR kopie zawartych ze szkołami podstawowymi umów na:
o I semestr: do 04.10.2012 r.
o II semestr: do 15.01.2013 r.

Stawka pomocy
• Stawka pomocy za porcję owocowo-warzywną udostępnioną dziecku wynosi 1,20 PLN
Liczba porcji udostępnianych dzieciom w semestrze
• Dzieci będą otrzymywały owoce i warzywa, co najmniej 2 razy w tygodniu przez 10 wybranych tygodni w semestrze, w łącznej liczbie określonej przez ARR i opublikowanej na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Asortyment produktów
• W każdym semestrze dziecko otrzymuje porcje owocowo-warzywne, w skład których wchodzą następujące produkty: jabłka, gruszki, truskawki, marchew, rzodkiewka, słodka papryka (obowiązkowa tylko w I semestrze), sok owocowy, warzywny lub owocowo-warzywny. Każdy z ww. produktów, poza truskawkami, których udostępnianie jest nieobowiązkowe, powinien być udostępniony dziecku, co najmniej dwa razy w semestrze.
• W ramach programu nie jest już dopuszczane udostępnianie dzieciom mieszanek warzywnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!