Sprawozdawca uważa także, że należy umożliwić państwom członkowskim określenie dodatkowychwarunków kwalifikowalności, zwłaszcza w dziedzinie szkoleń lub kompetencji, tak byzagwarantować jak najlepszą opłacalność ekonomiczną młodych rolników korzystających z tej specyficznej płatności.

Luis Capoulas Santos przedstawił raport, w którym proponuje zmiany w projekcie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, zaprezentowanym przez Komisję Europejską w październiku 2011 roku. Będzie on omawiany podczas Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 19 czerwca br. Podobał się artykuł? Podziel się!