21 grudnia 2010 r. weszła w życie ustawa zmieniająca Prawo ochrony środowiska, która naprawia błąd poprzedniej nowelizacji. Nowy art. 403 ust. 4 przewiduje udzielanie dotacji celowych z budżetu gminy lub powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych. „W szczególności” dotacje te mogą być przyznawane osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym oraz przedsiębiorcom, pod warunkiem realizacji prośrodowiskowych inwestycji.

Udzielanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z gminą (powiatem). (m)

Podobał się artykuł? Podziel się!