Plan finansowy nowego PROW wygląda tak:

 

Działanie                             Środki EFRROW (euro)         Środki publiczne ogółem (euro)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Transfer wiedzy i działalność informacyjna  36 905 246                              58 001 302

Usługi doradcze, z zakresu zarządzania

 gospodarstwem i z zakresu zastępstw            47 722 830                             75 002 515

Systemy jakości produktów rolnych

 i środków spożywczych                                     21 000 000                            33 004 179

Modernizacja gospodarstw rolnych                1 527 756 680                     2 401 064 486

Inwestycje w gospodarstwach Natura 2000  39 131 409                         61 500 000

Inwestycje w gospodarstwach OSN                 23 860 615                         37 500 000

Przetwórstwo i marketing                                440 989 000                     693 070 461

Scalanie gruntów                                                88 440 000                      138 994 740

Przywracanie potencjału                                    264 046 000                 414 981 968

Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa 82 717 000    130 000 317

Premie dla młodych rolników                                    456 849 802              717 997 734

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej    263 383 000            413 939 978

Restrukturyzacja małych gospodarstw                   561 825 648              882 980 666