PROW ciągle jest w projekcie, i to w projekcie tymczasowym. Wciąż nie ma bowiem rozporządzenia PE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jak zapowiada Ministerstwo Rolnictwa, bardzo duże znaczenie będą miały przypisy wykonawcze Komisji Europejskiej do tego rozporządzenia.

Tak czy inaczej – projektować trzeba i MRiRW zaprojektowało również PROW na lata 2014-2020. Projekt ten trafił do konsultacji społecznych, które miały zakończyć się z końcem września, ale jak jeszcze 9 października mówiła w sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej wiceminister Zofia Szalczyk, ciągle jeszcze są przyjmowane uwagi.

Zakończą się one przygotowaniem drugiej wersji PROW.

- Program (tak zakładamy), że po zakończeniu, po zebraniu tych wszystkich opinii powstanie druga wersja programu, do jeszcze jednej takiej już syntetycznej konsultacji – mówiła wiceminister. -  Wezwanie mamy takie, że będziemy gotowi w MRiRW do przedłożenia programu do zatwierdzenia, do tego całego postępowania legislacyjnego związanego z programem w terminie około miesiąca po wydaniu przepisów europejskich. Czyli nie chcielibyśmy tutaj doprowadzić do sytuacji takiej, żeby po stronie MRiRW był zbyt długi czas od momentu uchwalenia przepisów europejskich do momentu już wdrażania poszczególnych działań pomocowych w ramach tego programu.

Podobał się artykuł? Podziel się!