PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

PROW: Inwestycje w środki trwałe – Przetwórstwo i Scalanie

PROW: Inwestycje w środki trwałe – Przetwórstwo i Scalanie

„Pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych)” oraz „Scalanie gruntów” to kolejne poddziałania w ramach działania „Inwestycje w środki trwałe”, przewidzianego w PROW 2014-2020.PROW 2014-2020 został przyjęty przez UE. Dziś o dwóch pozostałych – poza opisaną już „Modernizacją” – poddziałaniach z działania „Inwestycje w środki trwałe”.

„Inwestycje w środki trwałe” to oprócz „Modernizacji” jeszcze dwa poddziałania: pomoc na inwestycje w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych) oraz scalanie gruntów.

Beneficjentami tego 1.poddziałania mogą być przede wszystkim osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które:

posiadają zarejestrowaną działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych,

działają jako przedsiębiorca wykonujący działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.

Mniej skorzysta rolnik, domownik, małżonek rolnika podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie – możliwość otrzymania pomocy przewidziano dla podmiotów składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Poziom pomocy wynosi 50 proc. kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia.

Maksymalna wysokość pomocy w ramach poddziałania przyznana w okresie realizacji Programu jednemu beneficjentowi wynosi 3 000 000 zł, a w przypadków związków grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów, wynosi 15 000 000 zł. Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 000 zł.

W przypadku operacji realizowanych przez rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych, maksymalna kwota pomocy wynosi 300 000 zł. Natomiast wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji w tym przypadku nie może być niższa niż 10 000 zł.

Warto zauważyć, że zawarto wymóg, aby beneficjent po zakończeniu realizacji operacji zaopatrywał się w co najmniej 50 proc. całkowitej ilości surowców niezbędnych do produkcji na podstawie umów długoterminowych (co najmniej 3-letnich), zawieranych bezpośrednio z: rolnikami, grupami lub organizacjami producentów, związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Wskazane umowy powinny zawierać również mechanizm ustalania cen nabycia produktów rolnych.

Beneficjenci kolejnego poddziałania – scalanie gruntów – to starostowie.

Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości. W ramach projektu scalenia przeprowadza się również prace w zakresie zagospodarowania poscaleniowego terenu, które obejmują w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem.

Wsparcie może objąć nawet 100 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji, ale przewidziano ograniczenia maksymalnej pomocy w zależności od województw.

W ramach działania "Inwestycje w środki trwałe" nie planuje się wspierania operacji, których celem będzie wytwarzanie bioenergii.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (1)

  • THC 2014-12-17 14:50:30
    Mam już folię, teraz kupię małą suszarnię, do trawy hihihihi, jak przetwarzać to przetwarzać
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.158.194.80
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!