Jako pierwszy, w marcu, ruszy program wsparcia dla młodych rolników, w kwietniu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie przyjmowanie wniosków na dofinansowanie przetwórstwa rolnego oraz zróżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

W maju uruchomione zostanie działanie skierowane do samorządów - odnowa wsi.

Ławniczak przypomniał, że ze środków z nowego PROW finansowane są już takie działania, które nie wymagały uzyskania akredytacji - wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), renty strukturalne oraz dofinansowanie działalności grup producenckich.

Jako pierwsze tymczasową akredytację otrzymało działanie "modernizacja gospodarstw rolnych". W związku z tym w listopadzie 2007 r. Agencja ogłosiła przyjmowanie wniosków od rolników. Ta forma pomocy, polegająca na współfinanowaniu inwestycji w gospodarstwach rolnych, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem rolników. Do ARiMR wpłynęło ponad 18,3 tys. wniosków.

Na to działanie przeznaczona jest na lata 2007-2013 prawie 1 mld 780 mln euro. Przewiduje się, że pomocą zostanie objęte ponad 59 tys. gospodarstw. Złożone wnioski podczas pierwszego naboru opiewają na kwotę 2,3 mld zł. Największa średnia kwota dofinansowania na jeden wniosek przypada w woj. zachodniopomorskim - ponad 200 tys. zł

Jak powiedział Ławniczak, wnioski te dotychczas nie były rozpatrywane, gdyż nie ma systemu informatycznego, który pozwoliłby na ich obsługę. W dodatku Agencja nie ma akredytacji na wypłacanie unijnych pieniędzy.

Wiceszef resortu podkreślił, że Agencja jest jeszcze nieprzygotowana do realizacji PROW. Brakuje przede wszystkim systemu informatycznego. Budowa kolejnych modułów tego systemu została zlecona dopiero w styczniu br.

Zapewnił jednak, że wydatkowanie unijnych środków na rolnictwo nie jest zagrożone, gdyż pula pieniędzy przeznaczona na 2007 rok może być wydatkowana do 2009 r. W poprzedniej perspektywie finansowej (2004-2006) wydano niemal wszystkie przyznane przez Unię na rolnictwo środki.

Wiceprezes ARiMR Zofia Szalczyk poinformowała, że zbudowanie kolejnych systemów informatycznych do obsługi PROW zostało zlecone firmie ABG, która dotychczas zajmowała się tym programem. Firma zadeklarowała wykonanie tego zadania w ciągu 22 tygodni tj. do lipca tego roku. Dzięki włączeniu się do prac informatycznych pracowników Agencji, system obsługi wniosków będzie jednak gotowy wcześniej - do 30 kwietnia br.

Jak zaznaczyła Szalczyk, w maju system zostanie przetestowany i oddany do oceny firmie akredytacyjnej KPMG. Opinia audytora posłuży do wydania akredytacji na obsługę przyjmowania wniosków. Natomiast system pozwalający na ich obsługę finansową powstanie do końca czerwca. Oznacza to, że najwcześniej od sierpnia Agencja będzie mogła wypłacać pieniądze.

Szalczyk wyjaśniła, że jeżeli chodzi o obsługę wniosków na modernizację gospodarstw, część systemu została "zaliczkowo" udostępniona 25 lutego br., co powoduje, że Agencja wkrótce będzie mogła wprowadzać wnioski do systemu informatycznego.

Według wiceprezes, rolnicy mogą oczekiwać zawierania pierwszych umów na dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach na początku czerwca. W tym też czasie będą podpisywane umowy dotyczące inwestycji w przetwórstwie oraz dotyczące różnicowania działalności w kierunku nierolniczym.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!