Trwają prace nad PROW - i nikt nie wie, czego dotyczą. Podczas obrad sejmowej KRiRW minister Marek Sawicki czuł się urażony pytaniami o zakwestionowane przez KE zapisy. 

Polecił Zofii Krzyżanowskiej udostępnić wersję angielską przekazanych do PROW przez KE uwag. Jak się dowiadujemy w KRiRW, nie zostały one do dziś udostępnione. Komisja ma się wkrótce zająć PROW - ale termin posiedzenia w tej sprawie nie został ustalony.

Ministerstwo pytane przez naszą redakcję o stan prac nad PROW przesłało jedynie lakoniczną odpowiedź: „Od września br. prowadzone są intensywne negocjacje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) z Komisją Europejską, które są obecnie finalizowane. Przyjęte w toku procesu negocjacyjnego zmiany są obecnie wprowadzane do systemu informatycznego służącego wzajemnej wymianie danych pomiędzy Polską a Komisją Europejską.
Po wprowadzeniu wszystkich zmian, zmodyfikowany projekt PROW 2014-2020 zostanie przesłany do zatwierdzenia przez KE. Ostateczny kształt Programu, w tym wszystkie przyjęte zmiany, będzie znany po przyjęciu przez Komisję Europejską decyzji o zatwierdzeniu Programu."

Zapytaliśmy zatem, jakie zmiany przyjęto "w toku procesu negocjacyjnego"? Kiedy będą znane? Czy dopiero po przyjęciu programu? Na odpowiedź czekamy.
Minister Marek Sawicki nie wykluczył naborów z nowego PROW jeszcze w tym roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!