Zapytaliśmy więc MF: - Na jakim etapie są prace nad przyznaniem akredytacji oraz, kiedy można spodziewać się, że Agencja ją otrzyma? Pytaliśmy konkretnie o decyzje dla działań: młody rolnik i modernizacja gospodarstw rolnych.

W odpowiedzi, Zofia Ogińska, zastępca dyrektora biura ministra finansów wyjaśniła nam: „Aktualnie, na zlecenie Ministra Finansów prowadzony jest w ARiMR audyt akredytacyjny przez firm KPMG, wybraną w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Zatem termin uzyskania przez ARiMR akredytacji zależy od samej Agencji i jej właściwego przygotowania do realizacji działa w ramach wspólnej polityki rolnej (w tym PROW na lata 2007-13)”. Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że akredytacja udzielana jest w formie rozporządzenia Ministra Finansów. Znaczy to, że do jej obowiązywania potrzebne jest ogłoszenie drukiem rządowym.

Zofia Ogińska: „Jak z dotychczasowej praktyki wynika, rozporządzenia akredytacyjne wydawane są  w stosunkowo krótkim czasie od momentu uzyskania opinii i raportu audytora dotyczących danego działania – pod warunkiem, że wspomniana opinia oraz raport potwierdzają spełnianie przez ARiMR kryteriów akredytacyjnych i tym samym właściwego przygotowania Agencji do obsługi działania”.

„W odniesieniu do przedmiotowych działań, tj. ułatwianie startu młodym rolnikom oraz modernizacja gospodarstw rolnych do chwili obecnej do Ministerstwa Finansów nie wpłynęły jeszcze stosowne opinie oraz raporty audytora, na podstawie których mogłaby zostać wydana wspomniana wyżej akredytacja dla ARiMR.” – wyjaśnia biuro ministra finansów.

Na nasze pytania o termin zakończenia audytu, nikt w biurze prasowym Agencji nie był nam w stanie odpowiedzieć.

Źródło: Farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!