Kwota przewidziana w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-13 na programy rolnośrodowiskowe nie zmieni się i wyniesie 2 mld 303 mln euro.

Pewne modyfikacje wystąpiły zupełnie gdzie indziej – przy rentach i wspieraniu gospodarstw niskotowarowych.

Przesunięcia środków finansowych na zabezpieczenie wypłat w okresie realizacji PROW 2007-2013 w działaniach Renty strukturalne i Wspieranie gospodarstw niskotowarowych zostały ograniczone do 512 mln euro (362 mln euro na renty i 150 mln euro na gospodarstwa niskotowarowe).

Jak twierdzi ministerstwo, wymusiła to aprecjacja złotego i wieloletnie zobowiązania wobec beneficjentów PROW 2004-2006. Ograniczenie przesunięć środków na te dwa działania pozwoliło na rezygnację, bądź ograniczenie skali przesunięć środków z innych działań Programu. Organizacje pozarządowe, samorządy i ekolodzy czują satysfakcję, bo ocalono część rolnośrodowiskową.

Warto zauważyć, że jednak obecne zmiany to pierwszy etap modyfikacji. Podkreślono, że kolejne „innowacje” będą dokonywane w dłuższym okresie czasu, a konkretniej - po przeanalizowaniu wyników pierwszych zmian. Ciekawe czy tym rzem wyciągnięte zostaną słuszne wnioski i ustrzeże to wiele środowisk przed nieuzasadnioną utratą środków?

Dorota Matera, Sekretarz Rady Rolnictwa Ekologicznego w rozmowie z farmer.pl podkreśliła, że wyniki obrad Komitetu Sterującego są zasługą m. in. ministra Artura Ławniczaka. Powiedziała, ze obiecał on możliwość kontynuacji programu rolnośrodowiskowego przez rolników z programu 2004-2006 i rozpoczęcie prac nad „uszczelnieniem” systemu dotacji.

Korekty w programie mają m.in. przyspieszyć zmiany pokoleniowe na wsi - pozwolić na lepszy dostęp do środków dla młodych rolników oraz zwiększyć dostęp do rent strukturalnych dla osób, które decydują się na zrezygnowanie z prowadzenia gospodarstw - wyjaśnił wiceminister.

Tymczasem  Ławniczak podkreśla fakt, że przesunięcia finansowe w ramach programu są mniejsze, niż wcześniej planowano. - Z organizacjami ekologicznymi przyjrzymy się na nowo zasadom przyznawania tych środków - powiedział PAP.

Anna Potok z Froum Wspierania Obszarów Wiejskich powiedziała nam, że próbowano modyfikować program zanim zaczął działać. Przesunięcia środków muszą mieć bardzo poważne uzasadnienia i wynikać z założonych priorytetów a nie z uznania, że jakieś działanie jest mniej ważne i to beż poważniejszych badań analitycznych.