Ile euro na ha? – zastanawiają się politycy, szacują też rolnicy.

Jakie dopłaty otrzyma statystyczne gospodarstwo polskie?

Poprosiliśmy ARiMR o najnowsze dane dotyczące struktury dopłat.

Jak wynika z informacji, w kampanii z 2014 roku, wg stanu na 31 stycznia 2015 r. :

1.             1 204 881 beneficjentów otrzymało płatności do powierzchni od 1 ha do 30 ha (powierzchnia na podstawie Jednolitej Płatności Obszarowej);

2.               951 930 beneficjentów otrzymało płatności do powierzchni od 1 ha do 10 ha (powierzchnia na podstawie JPO);

3.               518 861 beneficjentów otrzymało płatności poniżej 1 250 euro (kwota euro łącznie dla wszystkich grup płatności).

W liczbie rolników, którzy otrzymali płatności do 30 ha zawiera się również liczba rolników z przedziału do 10 ha.

A co z tego wynika po zmianie w systemie płatności? Otóż od 2015 roku z 1 mln 300 tys. składających wnioski o dopłaty prawie połowa otrzyma płatność realnie wyliczoną, ale nieprzekraczającą 1250 euro – będą to rolnicy automatycznie zaliczeni do systemu dla małych gospodarstw (o ile nie złożą oświadczenia o wystąpieniu z tego systemu).

Prawie milion rolników skorzysta z pomocy do pierwszych hektarów – ale w bardzo niewielkim zakresie, bo tylko do 7 ha uzyska płatność dodatkową.

Statystyczne gospodarstwo ma właśnie ok. 10 ha, dopłaty w nim wyniosą:

- JPO: 10x110 euro= 1100 euro (stawki dopłat według Oceny Skutków Regulacji dołączonej do ustawy o dopłatach, uchwalonej przez Sejm)

- za zazielenienie 10x74 euro= 740 euro

- dodatkowa do pierwszych ha 7x41 euro=287 euro.

Łącznie daje to 2127 euro, czyli około 213 euro na ha.

Oczywiście można do tego doliczyć ewentualne płatności przysługujące w związku z produkcją: za uprawę roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, owoców miękkich, lnu i konopi czy tytoniu oraz za hodowlę bydła, krów, owiec, kóz.

Weźmy jednak pod uwagę konieczność posiadania umów kontraktacyjnych i wcześniejszego uzyskiwania możliwości uprawiania większości z tych roślin oraz trudności ze zorganizowaniem potrzebnego przy takiej hodowli zbytu np. mleka od kóz – w wielu regionach hodowla taka może być już chociażby z tego powodu nieopłacalna i wręcz niemożliwa.