Jak informuje Rada UE, w wartościach bezwzględnych stanowisko Rady opiewa na 132,70 mld EUR w płatnościach (faktyczna kwota, która mogłaby zostać wypłacona w roku 2013) i 149,78 mld EUR w zobowiązaniach (obiecane wydatki, które nie muszą koniecznie zostać dokonane w roku 2013, ale mogą być rozłożone na kilka lat budżetowych).

Liczby te stanowią wzrost o 3,61 mld EUR w płatnościach i o 1,88 mld EUR w zobowiązaniach w stosunku do budżetu na rok 2012, ale w porównaniu z wnioskiem Komisji dotyczącym budżetu na 2013 rok oznaczają propozycję niższą – odpowiednio – o 5,23 mld EUR i o 1,15 mld EUR.

- Decyzję podjęto, biorąc pod uwagę wyniki realizacji budżetu w przeszłości i realistyczne zdolności absorpcyjne, a także ogólny obecny stan finansów publicznych państw członkowskich - czytamy w komunikacie Rady UE.

Rada przewidziała największy wzrost w płatnościach – równy 6,71 proc. – na zrównoważony wzrost gospodarczy (pozycja 1). Największy udział w tej pozycji przypadł unijnej polityce spójności (poddział 1b) – wydatki na nią wzrosły o 8,07 proc.

Innym priorytetowym obszarem finansowanym z budżetu UE zgodnie ze stanowiskiem Rady są polityki UE w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w tym działania dotyczące granic zewnętrznych i migracji (5-procentowy wzrost płatności).

W przypadku rolnictwa Rada przewiduje cięcia budżetu.

Dla działu 2 - Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona, środki na zobowiązania zostały zmniejszone w stosunku do wcześniejszej propozycji KE o 336,07 milionów euro, w tym o 67 milionów zredukowano środki przeznaczone na rolnictwo. Z kolei całkowite środki na płatności w dziale 2 zredukowano o 490,57 milionów, w tym również 67 milionów zabrano ze środków przeznaczonych na rolnictwo.

Stanowisko Rady będzie dla prezydencji cypryjskiej mandatem do negocjowania budżetu UE na następny rok z Parlamentem Europejskim, który – jak się przewiduje – przyjmie poprawki do stanowiska Rady w październiku bieżącego roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!