Program, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, ma zmobilizować mieszkańców wsi do większej aktywności oraz do tworzenia wspólnot, a także przyczynić się do rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich.

W tej edycji wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące oświaty, dziedzictwa kulturowego i ochrony zdrowia. Szansę do dofinansowanie mają również projekty, które poprzez np. wspólną budowę drobnej infrastruktury drogowej przyczyniają się do tworzenia lokalnej społeczności.

W ramach 7. edycji programu wpłynęło 781 wniosków z całego kraju, wartych w sumie ponad 5,8 mln zł. Najwięcej zgłosiły organizacje i stowarzyszenia pozarządowe z województwa podkarpackiego - 88.

Wśród nich jest m.in. projekt o dofinansowanie kwotą 10 tys. zł budowy ścianki wspinaczkowej w miejscowości Bukowsko oraz utworzenie ścieżki spacerowo-rowerowej w gminie Radymno. Natomiast Koło Gospodyń Wiejskich w Białobokach ubiega się o środki na wydanie książki o zwyczajach i tradycjach wsi.

Ostateczna lista wniosków, które zostaną zaakceptowane, znana będzie w marcu.

W poprzednich edycjach programu nagrodzono 236 projektów, które uzyskały łącznie ponad 956 tys. zł dofinansowania.
Podobał się artykuł? Podziel się!