Na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny w dniu 29 listopada 2007 r., w Brukseli, w którym uczestniczył przedstawiciel MRiRW, przyjęto rozporządzenie dotyczące refundacji wywozowych. Z dniem 30 listopada 2007 r. na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1410/2007 z dnia 29 listopada 2007 r. ustalającego refundacje wywozowe dla wieprzowiny zostały uruchomione refundacje wywozowe do tusz, półtusz i elementów. Stawki refundacji wynoszą od 19,40 do 31,10 €/100kg. Tym samym starania Polski o uruchomienie tego instrumentu zostały uwieńczone sukcesem.

Stawki refundacji dotychczas obowiązujące pozostały na niezmienionym poziomie.

Produkty kwalifikujące się do objęcia refundacją wywozową muszą spełniać wymogi rozporządzeń (WE) Nr 852/2004 i (WE) Nr 853/2004, w szczególności w zakresie przygotowania w zatwierdzonym zakładzie i zgodności z wymogami znaku jakości zdrowotnej określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 854/2004.

Wraz z wprowadzeniem refundacji wywozowych zostało zawieszone z dniem 27 listopada 2007 r. przyjmowanie wniosków o pomoc w ramach mechanizmu dopłat do prywatnego składowania wieprzowiny.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!