Zgodnie z unijnym komunikatem wydanym 10 września - powiadomienia złożone po dniu 3 września 2014 r. nie będą brane pod uwagę przez Komisję Europejską, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie więcej przyznana. - Dlaczego wobec tego Agencja Rynku Rolnego informuje, że termin składania wniosków o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia w ramach mechanizmu „Tymczasowe nadzwyczajne wsparcie producentów owoców i warzyw” upływa z dniem 15 października 2014 r. i zbiera wnioski? – pytaliśmy w MRiRW.

Jak wyjaśnia ministerstwo, ARR nie zbiera wniosków bez powodu. Komisja Europejska wprawdzie wstrzymała przyjmowanie powiadomień, ale przez 6 tygodni jeszcze trwa obowiązek przekazywania jej informacji na ten temat:

„W dniu 30 sierpnia 2014 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz. Urz. UE L 259 z 30.08.2014 r., str. 2) - wyjaśnia ministerstwo. - Zgodnie z art. 9 ww. rozporządzenia w przypadku gdy Komisja Europejska stwierdzi, na podstawie powiadomień, które spłynęły od państw członkowskich, że pomoc finansowa Unii, która ma zostać przyznana, przekroczy całkowitą kwotę pomocy UE, niezwłocznie informuje wszystkie państwa członkowskie, że nie będzie przyjmowała dalszych powiadomień dotyczących wszystkich produktów lub dalszych powiadomień dotyczących produktów, w odniesieniu do których przyznana kwota została przekroczona, w zależności od przypadku.

Komisja Europejska analizując przekazywane przez państwa członkowskie w każdy poniedziałek i czwartek powiadomienia stwierdziła, że maksymalna kwota pomocy finansowej Unii została przekroczona. W związku z tym w dniu 10 września br. poinformowała wszystkie państwa członkowskie, że nie będzie brała pod uwagę powiadomień złożonych po dniu 3 września br.