Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o szczegółach projektu rozporządzenia ustanawiającego nadzwyczajne środki wsparcia rynku wieprzowiny w Polsce.

Na wczorajszym posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych projekt uzyskał pozytywną opinię państw członkowskich.

MRiRW informuje: Polska będzie uprawniona do przyznawania pomocy w odniesieniu do świń o masie powyżej 50 kilogramów oraz macior powyżej 160 kilogramów. Wsparcie dotyczyć będzie zwierząt ubitych od 26 lutego 2014 r. do 25 maja 2014 r. Będzie przyznawane do maksymalnie 20 tys. ton wieprzowiny.

Stawka pomocy została określona na poziomie 35,7 EUR na 100 kg masy tuszy, przy czym wsparcie dla zwierząt o masie tuszy powyżej 100 kg nie może przekroczyć tej kwoty.

Pomoc dotyczyć będzie producentów wieprzowiny z obszaru objętego restrykcjami z powodu wykrycia ASF u dzików w Polsce.

Połowa wydatków na tę pomoc będzie finansowana z budżetu UE, a połowa ze środków krajowych.

Nadzwyczajne wsparcie rynku wieprzowiny w Polsce będzie uruchomione po opublikowaniu rozporządzenia przez Komisję Europejską.

Jak informuje MRiRW, Polska zaczęła zabiegać o przyjęcie tych rozwiązań 20 lutego br. na posiedzeniu Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych UE. Następnie 24 lutego br. zostało skierowane pismo w tej sprawie do komisarza D. Ciolosa.

Rozporządzenie może być przyjęte i opublikowane „prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Daty te zależą do prac KE”, jak dowiadujemy się w MRiRW.


Podobał się artykuł? Podziel się!