Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła od 1 do 10 września 2010 r. nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania 113 PROW 2007-2013 "Renty strukturalne". Ogółem w kraju złożono 11 463 wnioski o przyznanie renty strukturalnej,
Kolejność przysługiwania pomocy finansowej została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Renty strukturalne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 109, poz.750 z późn. zm.).
Opublikowane na stronie internetowej ARiMR listy zawierają informacje o kolejności wnioskodawców, którym według stanu na 15 grudnia 2010 r. będzie przysługiwała renta strukturalna w poszczególnych województwach z zaznaczeniem tych wnioskodawców, w przypadku których uwzględnienie wniosku spowoduje przekroczenie dostępnego limitu środków.
Ponadto poinformowano, że wszystkie osoby, których wnioski mieszczą się w wojewódzkich limitach środków finansowych, zgodnie z § 19b ust. 1 ww. rozporządzenia otrzymają postanowienia o spełnieniu warunków do uzyskania renty strukturalnej. Natomiast ze względu na trwające w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prace nad nowelizacją przepisów rozporządzania MRiRW o podziale środków PROW 2007-2013, wstrzymuje się wydawanie decyzji odmawiających przyznania renty strukturalnej dla osób, których wnioski nie mieszczą się w wojewódzkich limitach środków. (m)
Podobał się artykuł? Podziel się!