W 2014 r. w ramach płatności bezpośrednich można ubiegać się o przyznanie:

- jednolitej płatności obszarowej;

- specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;

- oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);

- oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich;

- płatności cukrowej;

- płatności do surowca tytoniowego (płatność do tytoniu);

- płatności do krów i owiec;

- płatności uzupełniających w ramach przejściowego wsparcia krajowego, tj.:

 płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją;

 płatności uzupełniającej dla producentów surowca tytoniowego (płatność niezwiązana do tytoniu);

 płatności uzupełniającej w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego (płatność niezwiązana do skrobi).

Podobał się artykuł? Podziel się!