ARiMR bardzo długo czekała na akredytację. To nie pozwoliło jej na szybsze rozpatrzenie wniosków w niektórych działaniach PROW 2007 – 2013 – można przeczytać w raporcie.

Agencja podpisała umowy, z co piątym rolnikiem, który w listopadzie 2007 r. złożył wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach „modernizacji gospodarstw rolnych”. W sumie na modernizacją gospodarstw wpłynęło do oddziałów ARiMR ponad 18 tys. podań od rolników.

14 lutego 2008 r. Agencja rozpoczęła wprawdzie ich sprawdzanie, ale była to wstępna ocena wniosków realizujących dyrektywę azotanową. Dofinansowanie inwestycji realizowanych zgodnie z tą dyrektywą wynosi 75 proc. Reszta rolników może liczyć na standardowe dofinansowanie – 50 proc.

Ocenę przeszła już większość wniosków (99,8 proc.)

Do 23 grudnia ub.r. podpisano łącznie 3,3 tys. umów z rolnikami.  Do świąt Bożego Narodzenia Agencja wypłaciła rolnikom około 4,8 mln zł.

Przed Wigilią ub.r. zakończono wstępną weryfikację wszystkich wniosków w ramach złożonych w działaniu „zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”

Do pełnej obsługi wniosków w tym działaniu Agencja mogła przystąpić dopiero od połowy października, kiedy Minister Finansów przyznał jej akredytację.

W ramach „różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” ARiMR podpisała z wnioskującymi o pomoc finansową 24 umowy na 2 mln zł. W tym działaniu złożono do Agencji ponad 4 tys. wniosków na łączną kwotę 338,5 mln zł. Wnioski można było składać od 5 czerwca 2008 r. do 7 listopada 2008 r.

8 października 2008 r. umowy delegowania zadań Agencji Płatniczej zostały przekazane audytorowi zewnętrznemu celem wydania ostatecznej opinii.

Rekomendacje wydawane przez audytora w procesie opiniowania umów były na bieżąco wprowadzane do dokumentów. W konsekwencji 15 grudnia br. audytor zewnętrzny przekazał do Agencji pisemną informację, w której wyraził opinię, że „projekty umów między Agencją Płatniczą a Samorządami Województw, ARR i FAPA spełniają w minimalnym zakresie wymagania dotyczące delegowania funkcji Agencji Płatniczej do podmiotów trzecich”.